สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ข้อมูลข่าวสาร สพป.อุดรธานี เขต 3

กระดานรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสอบ/คัดเลือก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยบัญชีสู่สาธารณะ
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PA
โอน/ย้ายข้าราชการ
ข่าวประกาศ สพฐ./กระทรวง
ประมวลผลภาพ
กิจกรรม
สื่อการเรียนรู้
ประกาศ

รายการข่าว

รายการข่าวโอน/ย้ายข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

หัวข้อข่าววันที่ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพ...25 พ.ค. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั...19 พ.ค. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 การเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ...19 พ.ค. 2566
รายละเอียดผลการพิจารณากลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 ปร...28 เม.ย. 2566
ประกาศ รายละเอียดผลการพิจารณากลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 1 ประจ...10 เม.ย. 2566
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต้าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการ...27 มี.ค. 2566
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำป...24 มี.ค. 2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ