สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ข้อมูลข่าวสาร สพป.อุดรธานี เขต 3

กระดานรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์

รวมข่าวทุกประเภท
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสอบ/คัดเลือก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเผยบัญชีสู่สาธารณะ
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PA
โอน/ย้ายข้าราชการ
ข่าวประกาศ สพฐ./กระทรวง
ประมวลผลภาพ
กิจกรรม
สื่อการเรียนรู้
ประกาศ
ก.ต.ป.น.
อ.ก.ค.ศ.
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายการข่าว

รายการข่าวสื่อการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

IDหัวข้อข่าววันที่ประกาศกลุ่มงานเยี่ยมชมแล้ว
116รายงานวิธีปฏิบัติที่ที่ดีของสถานศึกษา ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessmen...11 ก.ย. 2566กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ223
85คู่มือการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT NT และ O-NET ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลเพื่อปรั...4 ก.ค. 2566กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ49
79แบบทดสอบ O-NET (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 256529 มิ.ย. 2566กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ59
78แบบทดสอบ O-NET (4 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 256529 มิ.ย. 2566กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ69
76คู่มือเสริมเติมเต็มองค์ความรู้ และจัดค่ายวิชการ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 29 มิ.ย. 2566กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ79
75คู่มือเสริมเติมเต็มองค์ความรู้ และจัดค่ายวิชการ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 29 มิ.ย. 2566กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ55
73คู่มือเสริมเติมเต็มองค์ความรู้ และจัดค่ายวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 29 มิ.ย. 2566กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ79
72คู่มือเสริมเติมเต็มองค์ความรู้ และจัดค่ายวิชาการ วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 29 มิ.ย. 2566กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ24

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ