สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

แจ้งปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ในระบบ O-NET

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2566  |  อ่านแล้ว 2,153 ครั้ง

ผู้ประกาศ

นางสาวลักขณากร ทรงถิ่น

กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ

แจ้งปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3  ในระบบ O-NET

ปฏิทินการนำเข้าข้อมูลนักเรียน เพื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. -31 ส.ค. 2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ