สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 4/2566

 วันที่ 28 มิถุนายน 2566  |  อ่านแล้ว 2,786 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 4/2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 4/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายการดำเนินงาน นโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมทั้งปรึกษาหารือในข้อพิจารณาร่วมกัน และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

0000_0000_00000000(116) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(117) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(118) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(119) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(120) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(122) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(133) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(151).jpg
0000_0000_00000000(153).jpg
0000_0000_00000000(154).jpg
0000_0000_00000000(155).jpg
0000_0000_00000000(156).jpg
0000_0000_00000000(157).jpg
0000_0000_00000000(158).jpg
0000_0000_00000000(159).jpg
0000_0000_00000000(161).jpg
0000_0000_00000000(162).jpg
0000_0000_00000000(163).jpg
0000_0000_00000000(164).jpg
0000_0000_00000000(165).jpg
0000_0000_00000000(166).jpg
0000_0000_00000000(167).jpg
0000_0000_00000000(168).jpg
0000_0000_00000000(169).jpg
0000_0000_00000000(170).jpg
0000_0000_00000000(171) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(172) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(173) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(175) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(176) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(178) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(179) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(180) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(193) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(194) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(196) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(197) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(198) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(199) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(201) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(202) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(203) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(204) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(205) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(206) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(208) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(209) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(210) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(211) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(212) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(213) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(214) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(215) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(216) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(217) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(218) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(219) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(221).jpg
0000_0000_00000000(222) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(223) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(225) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(226) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(227) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(228) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(229) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(230) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(231) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(232) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(233) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(234) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(235) - Copy.jpg
0000_0000_00000000(235).jpg
0000_0000_00000000(236).jpg
0000_0000_00000000(237).jpg
0000_0000_00000000(238).jpg
0000_0000_00000000(239).jpg
0000_0000_00000000(240).jpg
0000_0000_00000000(241).jpg
0000_0000_00000000(242).jpg
0000_0000_00000000(243).jpg
0000_0000_00000000(244).jpg
0000_0000_00000000(245).jpg
0000_0000_00000000(246).jpg
0000_0000_00000000(248).jpg
0000_0000_00000000(249).jpg
0000_0000_00000000(250).jpg
0000_0000_00000000(251).jpg
0000_0000_00000000(253).jpg
0000_0000_00000000(255).jpg
0000_0000_00000000(256).jpg
0000_0000_00000000(257).jpg
0000_0000_00000000(258).jpg
0000_0000_00000000(259).jpg
0000_0000_00000000(260).jpg
0000_0000_00000000(261).jpg
0000_0000_00000000(262).jpg
0000_0000_00000000(264).jpg
0000_0000_00000000(273).jpg
0000_0000_00000000(274).jpg
0000_0000_00000000(276).jpg
0000_0000_00000000(283).jpg
0000_0000_00000000(42).jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ