สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2567

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567  |  อ่านแล้ว 21 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 6 โรงเรียน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งและชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2567 ในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วน ประเด็นโรงเรียนคุณภาพ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และสอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ด้วยการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC08392.JPG
DSC08400.JPG
DSC08401.JPG
DSC08406.JPG
DSC08412.JPG
DSC08422.JPG
DSC08423.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ