สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567  |  อ่านแล้ว 24 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งและชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแนวทางการดำเนินงานและคู่มือการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รวมทั้งให้สถานศึกษารับรู้และสร้างความตระหนักด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และสามารถรายงานผลการประเมินได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งสอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต โดยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1.5.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
DSC08255.JPG
DSC08262.JPG
DSC08289.JPG
DSC08296.JPG
DSC08304.JPG
DSC08305.JPG
DSC08317.JPG
DSC08321.JPG
DSC08324.JPG
DSC08329.JPG
DSC08333.JPG
DSC08335.JPG
DSC08339.JPG
DSC08374.JPG
DSC08375.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ