สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 6/2567

 วันที่ 27 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 158 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 6/2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสุภาภรณ์ อรปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายรักเกียรติ ตู้หงษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 6/2567 โดยมี นายวีรพล สารบรรณ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันหารือข้อราชการ พิจารณา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวาระสำคัญในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จะได้รับการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 จำนวน 58 อัตรา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และการอนุมัติขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 2 จำนวน 14 อัตรา ประกอบด้วย 1) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 2) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา 3) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และ 4) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 6 อัตรา ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC06675.JPG
DSC06676.JPG
DSC06677.JPG
DSC06678.JPG
DSC06679.JPG
DSC06680.JPG
DSC06681.JPG
DSC06682.JPG
DSC06683.JPG
DSC06684.JPG
DSC06685.JPG
DSC06686.JPG
DSC06696.JPG
DSC06701.JPG
DSC06702.JPG
DSC06703.JPG
DSC06706.JPG
DSC06711.JPG
DSC06712.JPG
DSC06713.JPG
DSC06714.JPG
DSC06720.JPG
DSC06748.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ