สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4

 วันที่ 25 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 67 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายนพดล แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4 เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ คุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน และการดำเนินงานโครงการสุขาดี มีความสุข เพื่อให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ และโรงเรียนบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

65763.jpg
65764.jpg
65765.jpg
65767.jpg
65770.jpg
65771.jpg
65772.jpg
65774.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ