สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

 วันที่ 24 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 130 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมการอบรม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2567 และ 2) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา อบรมในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา และครูผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

2.jpg
3.jpg
S__6324253.jpg
S__6324261.jpg
S__6340653.jpg
S__26435589.jpg
S__38797346.jpg
S__39559220.jpg
S__39559222.jpg
S__39559223.jpg
S__39559354.jpg
S__39559374.jpg
S__39559375.jpg
S__39559377.jpg
S__39559459.jpg
S__39559460.jpg
S__39559461.jpg
S__39559462.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ