สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4

 วันที่ 24 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 136 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายนพดล แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4 โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการศึกษา และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พบปะและสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4 ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
DSC06203.JPG
DSC06207.JPG
DSC06210.JPG
DSC06213.JPG
DSC06216.JPG
DSC06219.JPG
DSC06221.JPG
DSC06226.JPG
DSC06227.JPG
DSC06228.JPG
DSC06229.JPG
DSC06245.JPG
DSC06246.JPG
DSC06251.JPG
DSC06268.JPG
DSC06270.JPG
DSC06286.JPG
DSC06287.JPG
DSC06291.JPG
DSC06309.JPG
DSC06315.JPG
DSC06319.JPG
DSC06320.JPG
DSC06324.JPG
DSC06329.JPG
DSC06332.JPG
DSC06335.JPG
DSC06337.JPG
DSC06340.JPG
DSC06344.JPG
DSC06347.JPG
DSC06351.JPG
DSC06352.JPG
DSC06357.JPG
DSC06358.JPG
DSC06363.JPG
DSC06364.JPG
DSC06367.JPG
DSC06375.JPG
DSC06383.JPG
DSC06397.JPG
DSC06401.JPG
DSC06404.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ