สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3

 วันที่ 21 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 46 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายนพดล แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3 โดยมี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการศึกษา การมอบเกียรติบัตร การแนะนำบุคลากรใหม่ และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พบปะและสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3 ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

2.jpg
3.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_1.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_2.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_3.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_4.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_5.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_6.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_10.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_11.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_12.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_15.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_17.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_18.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_19.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_20.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_21.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_22.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_23.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_24.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_25.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_26.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_27.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_28.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_29.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_31.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_32.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_33.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_34.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_35.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_36.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_37.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_38.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_39.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_40.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_41.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_42.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_43.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_44.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_45.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_46.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_47.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_48.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_49.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_50.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.21_240621_51.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ