สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 1

 วันที่ 21 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 35 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 1

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการศึกษา การมอบเกียรติบัตร การแนะนำบุคลากรใหม่ และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พบปะและสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 1 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
DSC05392.JPG
DSC05393.JPG
DSC05399.JPG
DSC05401.JPG
DSC05404.JPG
DSC05407.JPG
DSC05411.JPG
DSC05423.JPG
DSC05427.JPG
DSC05430.JPG
DSC05434.JPG
DSC05436.JPG
DSC05438.JPG
DSC05442.JPG
DSC05443.JPG
DSC05447.JPG
DSC05449.JPG
DSC05453.JPG
DSC05457.JPG
DSC05465.JPG
DSC05466.JPG
DSC05469.JPG
DSC05477.JPG
DSC05488.JPG
DSC05494.JPG
DSC05496.JPG
DSC05500.JPG
DSC05502.JPG
DSC05505.JPG
DSC05506.JPG
DSC05508.JPG
DSC05511.JPG
DSC05513.JPG
DSC05515.JPG
DSC05517.JPG
DSC05520.JPG
DSC05522.JPG
DSC05524.JPG
DSC05526.JPG
DSC05530.JPG
DSC05531.JPG
DSC05536.JPG
DSC05538.JPG
DSC05539.JPG
DSC05541.JPG
DSC05544.JPG
DSC05545.JPG
DSC05548.JPG
DSC05550.JPG
DSC05552.JPG
DSC05553.JPG
DSC05555.JPG
DSC05558.JPG
DSC05560.JPG
DSC05561.JPG
DSC05564.JPG
DSC05565.JPG
DSC05568.JPG
DSC05570.JPG
DSC05601.JPG
DSC05604.JPG
DSC05605.JPG
DSC05609.JPG
DSC05611.JPG
DSC05614.JPG
DSC05628.JPG
DSC05631.JPG
DSC05636.JPG
DSC05637.JPG
DSC05638.JPG
DSC05639.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ