สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน

 วันที่ 20 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 82 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการศึกษา การมอบเกียรติบัตร การแนะนำบุคลากรใหม่ และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พบปะและสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

2.JPG
3.JPG
4.JPG
DSC05117.JPG
DSC05125.JPG
DSC05128.JPG
DSC05131.JPG
DSC05140.JPG
DSC05143.JPG
DSC05146.JPG
DSC05148.JPG
DSC05150.JPG
DSC05153.JPG
DSC05156.JPG
DSC05158.JPG
DSC05160.JPG
DSC05167.JPG
DSC05169.JPG
DSC05179.JPG
DSC05191.JPG
DSC05193.JPG
DSC05195.JPG
DSC05197.JPG
DSC05200.JPG
DSC05201.JPG
DSC05203.JPG
DSC05207.JPG
DSC05209.JPG
DSC05212.JPG
DSC05214.JPG
DSC05217.JPG
DSC05219.JPG
DSC05221.JPG
DSC05222.JPG
DSC05236.JPG
DSC05237.JPG
DSC05240.JPG
DSC05243.JPG
DSC05246.JPG
DSC05247.JPG
DSC05249.JPG
DSC05252.JPG
DSC05254.JPG
DSC05256.JPG
DSC05258.JPG
DSC05261.JPG
DSC05272.JPG
DSC05276.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ