สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

 วันที่ 19 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 86 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ การจัดทำแผนการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามองค์ประกอบ 5 ด้าน และติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายเร่งด่วน ประเด็นโรงเรียนคุณภาพ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยการจัดทำแผนการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_23.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_24.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_1.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_2.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_5.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_6.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_7.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_8.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_9.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_10.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_11.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_12.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_13.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_14.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_15.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_16.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_17.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_18.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_19.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_20.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_21.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_25.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_26.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_27.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_28.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_29.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_31.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_32.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_33.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_34.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_35.jpg
LINE_ALBUM_2024.6.19_240619_36.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ