สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 3/2566

 วันที่ 15 มิถุนายน 2566  |  อ่านแล้ว 2,732 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครัังที่ 3/2566 พร้อมด้วยนายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายนพดล แสนบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อพิจารณาหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

26793.jpg
26794.jpg
26795.jpg
26796.jpg
26797.jpg
26798.jpg
26799.jpg
26800.jpg
26801.jpg
26802.jpg
26803.jpg
26805.jpg
26806.jpg
26807.jpg
26808.jpg
26811.jpg
26812.jpg
26814.jpg
26815.jpg
26816.jpg
26821.jpg
26822.jpg
26823.jpg
26824.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ