สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21

 วันที่ 14 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 90 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSCF9643.JPG
DSCF9647.JPG
DSCF9649.JPG
DSCF9654.JPG
DSCF9658.JPG
DSCF9639.JPG
DSCF9640.JPG
DSCF9597.JPG
DSCF9598.JPG
DSCF9599.JPG
DSCF9603.JPG
DSCF9604.JPG
DSCF9605.JPG
DSCF9606.JPG
DSCF9607.JPG
DSCF9609.JPG
DSCF9610.JPG
DSCF9611.JPG
DSCF9612.JPG
DSCF9613.JPG
DSCF9615.JPG
DSCF9618.JPG
DSCF9621.JPG
DSCF9623.JPG
DSCF9625.JPG
DSCF9628.JPG
DSCF9629.JPG
DSCF9630.JPG
DSCF9632.JPG
DSCF9634.JPG
DSCF9637.JPG
DSCF9662.JPG
DSCF9665.JPG
DSCF9668.JPG
DSCF9669.JPG
DSCF9670.JPG
DSCF9671.JPG
DSCF9674.JPG
DSCF9677.JPG
DSCF9678.JPG
DSCF9680.JPG
DSCF9682.JPG
DSCF9684.JPG
DSCF9686.JPG
DSCF9691.JPG
DSCF9692.JPG
DSCF9695.JPG
DSCF9699.JPG
DSCF9701.JPG
DSCF9708.JPG
DSCF9709.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ