สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 วันที่ 13 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 190 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยมี นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC04313 1.JPG
DSC04353.JPG
DSC04368.JPG
DSC04369.JPG
DSC04377.JPG
DSC04288.JPG
DSC04293.JPG
DSC04282.JPG
DSC04284.JPG
DSC04296.JPG
DSC04298.JPG
DSC04300.JPG
DSC04317.JPG
DSC04320.JPG
DSC04322.JPG
DSC04324.JPG
DSC04325.JPG
DSC04328.JPG
DSC04331.JPG
DSC04333.JPG
DSC04334.JPG
DSC04337.JPG
DSC04340.JPG
DSC04345.JPG
DSC04355.JPG
DSC04357.JPG
DSC04359.JPG
DSC04360.JPG
DSC04362.JPG
DSC04365.JPG
DSC04367.JPG
DSC04376.JPG
DSC04382.JPG
DSC04384.JPG
DSC04387.JPG
DSC04389.JPG
DSC04400.JPG
DSC04405.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ