สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA

 วันที่ 12 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 73 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ร่วมรับชมการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Google Meet วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมผู้เรียนในการรับการประเมิน PISA โดยการพัฒนาให้ครูผู้สอนนำความรู้ที่ได้รับไปเชื่อมโยงสู่การพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ โดยมี นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC04183.JPG
DSC04186.JPG
DSC04190.JPG
DSC04204.JPG
DSC04221.JPG
DSC04178.JPG
DSC04180.JPG
DSC04160.JPG
DSC04165.JPG
DSC04167.JPG
DSC04215.JPG
DSC04237.JPG
DSC04114.JPG
DSC04118.JPG
DSC04119.JPG
DSC04122.JPG
DSC04128.JPG
DSC04129.JPG
DSC04133.JPG
DSC04135.JPG
DSC04138.JPG
DSC04141.JPG
DSC04142.JPG
DSC04145.JPG
DSC04146.JPG
DSC04148.JPG
DSC04151.JPG
DSC04153.JPG
DSC04206.JPG
DSC04210.JPG
DSC04211.JPG
DSC04223.JPG
DSC04225.JPG
DSC04241.JPG
DSC04243.JPG
DSC04246.JPG
DSC04248.JPG
DSC04249.JPG
DSC04251.JPG
DSC04253.JPG
DSC04256.JPG
DSC04258.JPG
DSC04261.JPG
DSC04263.JPG
DSC04266.JPG
DSC04268.JPG
DSC04270.JPG
DSC04273.JPG
DSC04275.JPG
DSC04277.JPG
DSC04278.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ