สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Cen

 วันที่ 10 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 71 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Cen

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายนพดล แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ให้ครูผู้สอน ผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเครื่องมือและทรัพยากรดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ จากระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย กับทั้งเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยจัดเก็บไว้และเผยแพร่การใช้งานในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เรียนดี มีความสุข” ด้านลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) โดยการพัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

S__4079796.jpg
IMG_8997.jpg
IMG_9055.jpg
IMG_9059.jpg
IMG_9036.jpg
IMG_9070.jpg
IMG_9004.jpg
IMG_9005.jpg
IMG_9006.jpg
IMG_9008.jpg
IMG_9012.jpg
IMG_9040.jpg
IMG_9041.jpg
IMG_9044.jpg
IMG_9048.jpg
IMG_9051.jpg
IMG_9054.jpg
IMG_9060.jpg
IMG_9061.jpg
IMG_9090.jpg
IMG_9085.jpg
IMG_9101.jpg
IMG_9107.jpg
IMG_9118.jpg
IMG_9121.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ