สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา รุ่นที่ 3

 วันที่ 7 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 62 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดย กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา รุ่นที่ 2 โดยมี นายอภิชาติ จันทรเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 จำนวน 3 รุ่น โดยครั้งนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 3 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางและนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา (ฉบับปรับปรุง), การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC, การลงระบบจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC Asset และระบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี e-Budget ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติพบปะ มอบแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC02985.JPG
DSC02997.JPG
DSC03004.JPG
DSC03007.JPG
DSC02958.JPG
DSC02961.JPG
DSC02963.JPG
DSC02966.JPG
DSC02967.JPG
DSC02969.JPG
DSC02974.JPG
DSC02977.JPG
DSC02978.JPG
DSC02980.JPG
DSC03013.JPG
DSC03015.JPG
DSC03021.JPG
DSC03026.JPG
DSC03028.JPG
DSC03030.JPG
DSC03033.JPG
DSC03036.JPG
DSC03039.JPG
DSC03041.JPG
DSC03043.JPG
DSC03046.JPG
DSC03047.JPG
DSC03050.JPG
DSC03052.JPG
DSC03054.JPG
DSC03056.JPG
DSC03058.JPG
DSC03060.JPG
DSC03062.JPG
DSC03064.JPG
DSC03067.JPG
DSC03069.JPG
DSC03071.JPG
DSC03073.JPG
DSC03075.JPG
DSC03078.JPG
DSC03081.JPG
DSC03083.JPG
DSC03084.JPG
DSC03089.JPG
DSC03092.JPG
DSC03096.JPG
DSC03098.JPG
DSC03099.JPG
DSC03102.JPG
DSC03104.JPG
DSC03106.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ