สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

 วันที่ 6 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 57 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนหนองหานวิทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต ซึ่งสอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต โดยดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดถือระบบคุณธรรม และเน้นความโปร่งใส ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC02769.JPG
DSC02772.JPG
DSC02778.JPG
DSC02780.JPG
DSC02783.JPG
DSC02796.JPG
DSC02800.JPG
DSC02804.JPG
DSC02805.JPG
DSC02815.JPG
DSC02817.JPG
DSC02819.JPG
DSC02821.JPG
DSC02825.JPG
DSC02828.JPG
DSC02831.JPG
DSC02832.JPG
DSC02835.JPG
DSC02837.JPG
DSC02841.JPG
DSC02843.JPG
DSC02848.JPG
DSC02851.JPG
DSC02858.JPG
DSC02860.JPG
DSC02861.JPG
DSC02865.JPG
DSC02867.JPG
DSC02871.JPG
DSC02873.JPG
DSC02879.JPG
DSC02882.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ