สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา รุ่นที่ 2

 วันที่ 6 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 48 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดย กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา รุ่นที่ 2 โดยมี นายอภิชาติ จันทรเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 จำนวน 3 รุ่น โดยครั้งนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางและนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา (ฉบับปรับปรุง), การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC, การลงระบบจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC Asset และระบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี e-Budget ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติพบปะ มอบแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC02663.JPG
DSC02669.JPG
DSC02672.JPG
DSC02674.JPG
DSC02677.JPG
DSC02682.JPG
DSC02683.JPG
DSC02686.JPG
DSC02694.JPG
DSC02700.JPG
DSC02704.JPG
DSC02720.JPG
DSC02722.JPG
DSC02728.JPG
DSC02730.JPG
DSC02732.JPG
DSC02734.JPG
DSC02736.JPG
DSC02738.JPG
DSC02739.JPG
DSC02742.JPG
DSC02744.JPG
DSC02749.JPG
DSC02752.JPG
DSC02754.JPG
DSC02756.JPG
DSC02758.JPG
DSC02760.JPG
DSC02761.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ