สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 1 และกลุ่มโรงเรียนพิบูลย์รักษ์

 วันที่ 5 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 75 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 1 และกลุ่มโรงเรียนพิบูลย์รักษ์

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายสิทธิพล พลวี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นายบัญชา พิพัฒนมงคลกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 1 และกลุ่มโรงเรียนพิบูลย์รักษ์ เพื่อตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการศึกษาปฐมวัย ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน คุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียน ภูมิทัศน์ของโรงเรียนและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เรียนดี มีความสุข” รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว โรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง และโรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
S__10321931.jpg
S__10321932.jpg
S__10321937.jpg
S__10321938.jpg
S__10321944.jpg
S__10321948.jpg
S__10321949.jpg
S__10321952.jpg
S__10321954.jpg
S__10321957.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ