สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา

 วันที่ 5 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 95 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นายอภิชาติ จันทรเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 จำนวน 3 รุ่น โดยครั้งนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางและนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา (ฉบับปรับปรุง), การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC, การลงระบบจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. OBEC Asset และระบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี e-Budget ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC02537 1.JPG
DSC02539 1.JPG
DSC02547 1.JPG
DSC02552 1.JPG
DSC02553 1.JPG
DSC02554 1.JPG
DSC02559 1.JPG
DSC02561 1.JPG
DSC02563 1.JPG
DSC02571 1.JPG
DSC02574 1.JPG
DSC02577 1.JPG
DSC02586 1.JPG
DSC02593 1.JPG
DSC02601 1.JPG
DSC02605 1.JPG
DSC02613 1.JPG
DSC02617 1.JPG
DSC02629 1.JPG
DSC02630 1.JPG
DSC02632 1.JPG
DSC02633 1.JPG
DSC02634 1.JPG
DSC02637 1.JPG
DSC02639 1.JPG
DSC02640 1.JPG
DSC02643 1.JPG
DSC02644 1.JPG
DSC02646 1.JPG
DSC02649 1.JPG
DSC02651 1.JPG
DSC02653 1.JPG
DSC02655 1.JPG
DSC02657 1.JPG
DSC02659 1.JPG
โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบสารสนเทศสถานศึกษา1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ