สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนไชยวาน

 วันที่ 4 มิถุนายน 2567  |  อ่านแล้ว 42 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนไชยวาน

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายสิทธิพล พลวี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียนไชยวาน เพื่อตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ ความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการศึกษาปฐมวัย ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน คุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียน ภูมิทัศน์ของโรงเรียนและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เรียนดี มีความสุข” รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนบ้านวังชมภู อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จาก นายสันติ แสงใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชมภู คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

63815 1.jpg
63816 1.jpg
63819 1.jpg
63821 1.jpg
63822 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ