สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 80 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืน และสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC01917 1.JPG
DSC01920 1.JPG
DSC01854 1.JPG
DSC01857 1.JPG
DSC01860 1.JPG
DSC01862 1.JPG
DSC01864 1.JPG
DSC01866 1.JPG
DSC01871 1.JPG
DSC01874 1.JPG
DSC01877 1.JPG
DSC01878 1.JPG
DSC01881 1.JPG
DSC01884 1.JPG
DSC01887 1.JPG
DSC01895 1.JPG
DSC01897 1.JPG
DSC01904 1.JPG
DSC01908 1.JPG
DSC01924 1.JPG
DSC01927 1.JPG
DSC01928 1.JPG
DSC01933 1.JPG
DSC01935 1.JPG
DSC01939 1.JPG
DSC01942 1.JPG
DSC01944 1.JPG
DSC01945 1.JPG
DSC01949 1.JPG
DSC01951 1.JPG
DSC01954 1.JPG
DSC01957 1.JPG
DSC01959 1.JPG
DSC01960 1.JPG
DSC01961 1.JPG
DSC01962 1.JPG
DSC01963 1.JPG
DSC01964 1.JPG
DSC01969 1.JPG
DSC01970 1.JPG
DSC01974 1.JPG
DSC01976 1.JPG
DSC01982 1.JPG
DSC01986 1.JPG
DSC01992 1.JPG
DSC01993 1.JPG
DSC01997 1.JPG
DSC01999 1.JPG
DSC02004 1.JPG
DSC02005 1.JPG
DSC02008 1.JPG
DSC02010 1.JPG
DSC02011 1.JPG
DSC02014 1.JPG
DSC02016 1.JPG
DSC02018 1.JPG
DSC02019 1.JPG
DSC02021 1.JPG
DSC02025 1.JPG
DSC02028 1.JPG
DSC02031 1.JPG
DSC02033 1.JPG
DSC02036 1.JPG
DSC02037 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ