สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2567

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 81 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้รับเกียรติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2567 โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง หารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอุดรธานีลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ตามนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม และ นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC01803 1.JPG
DSC01673 1.JPG
DSC01771 1.JPG
DSC01715 1.JPG
DSC01772 1.JPG
DSC01668 1.JPG
DSC01675 1.JPG
DSC01678 1.JPG
DSC01680 1.JPG
DSC01683 1.JPG
DSC01686 1.JPG
DSC01687 1.JPG
DSC01690 1.JPG
DSC01693 1.JPG
DSC01696 1.JPG
DSC01697 1.JPG
DSC01700 1.JPG
DSC01704 1.JPG
DSC01705 1.JPG
DSC01709 1.JPG
DSC01716 1.JPG
DSC01719 1.JPG
DSC01724 1.JPG
DSC01725 1.JPG
DSC01726 1.JPG
DSC01728 1.JPG
DSC01730 1.JPG
DSC01733 1.JPG
DSC01735 1.JPG
DSC01738 1.JPG
DSC01743 1.JPG
DSC01745 1.JPG
DSC01747 1.JPG
DSC01752 1.JPG
DSC01755 1.JPG
DSC01757 1.JPG
DSC01760 1.JPG
DSC01763 1.JPG
DSC01776 1.JPG
DSC01781 1.JPG
DSC01782 1.JPG
DSC01784 1.JPG
DSC01785 1.JPG
DSC01790 1.JPG
DSC01793 1.JPG
DSC01795 1.JPG
DSC01799 1.JPG
DSC01816 1.JPG
DSC01819 1.JPG
DSC01822 1.JPG
DSC01825 1.JPG
DSC01829 1.JPG
DSC01831 1.JPG
DSC01836 1.JPG
DSC01838 1.JPG
DSC01842 1.JPG
DSC01845 1.JPG
DSC01847 1.JPG
DSC01848 1.JPG
DSC01853 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ