สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 4/2567

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 135 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 4/2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสุภาภรณ์ อรปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนภานันท์ อาจผักปัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายรักเกียรติ ตู้หงษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายวีรพล สารบรรณ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันหารือข้อราชการ พิจารณา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC01541 1.JPG
DSC01544 1.JPG
DSC01552 1.JPG
DSC01545 1.JPG
DSC01551 1.JPG
DSC01557 1.JPG
DSC01559 1.JPG
DSC01562 1.JPG
DSC01564 1.JPG
DSC01567 1.JPG
DSC01570 1.JPG
DSC01575 1.JPG
DSC01576 1.JPG
DSC01581 1.JPG
DSC01592 1.JPG
DSC01594 1.JPG
DSC01596 1.JPG
DSC01604 1.JPG
DSC01605 1.JPG
DSC01585 1.JPG
DSC01600 1.JPG
DSC01611 1.JPG
DSC01587 1.JPG
DSC01609 1.JPG
DSC01613 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ