สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 86 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับการลงพื้นที่ตรวจราชการของ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจราชและติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในการนี้ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำกับ ติดตาม สื่อสาร สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างคนดี สร้างองค์กรคุณภาพ ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC01419 1.JPG
DSC01421 1.JPG
DSC01422 1.JPG
DSC01423 1.JPG
DSC01424 1.JPG
DSC01425 1.JPG
DSC01426 1.JPG
DSC01430 1.JPG
DSC01435 1.JPG
DSC01438 1.JPG
DSC01443 1.JPG
DSC01447 1.JPG
DSC01451 1.JPG
DSC01459 1.JPG
DSC01463 1.JPG
DSC01473 1.JPG
DSC01475 1.JPG
DSC01478 1.JPG
DSC01479 1.JPG
DSC01481 1.JPG
DSC01484 1.JPG
DSC01486 1.JPG
DSC01490 1.JPG
DSC01495 1.JPG
DSC01498 1.JPG
DSC01499 1.JPG
DSC01502 1.JPG
DSC01506 1.JPG
DSC01511 1.JPG
DSC01512 1.JPG
DSC01515 1.JPG
DSC01517 1.JPG
DSC01522 1.JPG
DSC01523 1.JPG
DSC01527 1.JPG
DSC01529 1.JPG
DSC01535 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ