สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 4/2567

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 74 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 4/2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายนพดล แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายสิทธิพล พลวี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายรักเกียรติ ตู้หงษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสุภาภรณ์ อรปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สิน รอบที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC01295 1.JPG
DSC01297 1.JPG
DSC01305 1.JPG
DSC01307 1.JPG
DSC01313 1.JPG
DSC01321 1.JPG
DSC01324 1.JPG
DSC01329 1.JPG
DSC01331 1.JPG
DSC01334 1.JPG
DSC01338 1.JPG
DSC01340 1.JPG
DSC01359 1.JPG
DSC01363 1.JPG
DSC01342 1.JPG
DSC01344 1.JPG
DSC01346 1.JPG
DSC01350 1.JPG
DSC01352 1.JPG
DSC01365 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ