สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 80 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายสิทธิพล พลวี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายอภิชาติ จันทรเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม เพื่อสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC01231 1.JPG
DSC01234 1.JPG
DSC01235 1.JPG
DSC01240 1.JPG
DSC01242 1.JPG
DSC01247 1.JPG
DSC01263 1.JPG
DSC01264 1.JPG
DSC01270 1.JPG
DSC01248 1.JPG
DSC01274 1.JPG
DSC01252 1.JPG
DSC01251 1.JPG
DSC01277 1.JPG
DSC01279 1.JPG
DSC01257 1.JPG
DSC01254 1.JPG
DSC01289 1.JPG
DSC01287 1.JPG
DSC01218 1.JPG
DSC01283 1.JPG
DSC01291 1.JPG
DSC01292 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ