สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4)

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 102 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาให้สอดคล้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal4) พร้อมด้วย นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4 และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม โดยมี นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้การบูรณาการกิจกรรมท้องถิ่นเป็นฐาน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC00999 1.JPG
DSC01002 1.JPG
DSC01004 1.JPG
DSC01008 1.JPG
DSC01013 1.JPG
DSC01040 1.JPG
DSC01045 1.JPG
DSC01049 1.JPG
DSC01054 1.JPG
DSC01058 1.JPG
DSC01069 1.JPG
DSC01177 1.JPG
DSC01179 1.JPG
DSC01184 1.JPG
DSC01195 1.JPG
DSC00989 1.JPG
DSC00990 1.JPG
DSC00996 1.JPG
DSC01001 1.JPG
DSC01019 1.JPG
DSC01021 1.JPG
DSC01023 1.JPG
DSC01024 1.JPG
DSC01031 1.JPG
DSC01033 1.JPG
DSC01038 1.JPG
DSC01073 1.JPG
DSC01078 1.JPG
DSC01085 1.JPG
DSC01098 1.JPG
DSC01104 1.JPG
DSC01111 1.JPG
DSC01116 1.JPG
DSC01119 1.JPG
DSC01121 1.JPG
DSC01123 1.JPG
DSC01125 1.JPG
DSC01126 1.JPG
DSC01129 1.JPG
DSC01131 1.JPG
DSC01133 1.JPG
DSC01135 1.JPG
DSC01136 1.JPG
DSC01138 1.JPG
DSC01141 1.JPG
DSC01142 1.JPG
DSC01145 1.JPG
DSC01146 1.JPG
DSC01148 1.JPG
DSC01150 1.JPG
DSC01152 1.JPG
DSC01154 1.JPG
DSC01157 1.JPG
DSC01159 1.JPG
DSC01161 1.JPG
DSC01163 1.JPG
DSC01168 1.JPG
DSC01182 1.JPG
DSC01196 1.JPG
DSC01201 1.JPG
DSC01203 1.JPG
DSC01204 1.JPG
DSC01207 1.JPG
DSC01209 1.JPG
DSC01210 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ