สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE (Artificial Intelligence Deep Learning by CiRA CORE Platform) ระดับพื้นฐานและระดับกลาง สพป.อุดรธานี เขต 3

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 87 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE (Artificial Intelligence Deep Learning by CiRA CORE Platform) ระดับพื้นฐานและระดับกลาง สพป.อุดรธานี เขต 3

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE (Artificial Intelligence Deep Learning by CiRA CORE Platform) ระดับพื้นฐานและระดับกลาง พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดทักษะและสมรรถนะทางด้านวิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง พัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

BackDrop.png
S__48422922 1.jpg
S__48422923 1.jpg
S__48422924 1.jpg
S__48422925 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ