สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 113 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำกับ ติดตาม การบันทึกข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลเด็ก และการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ECDIS) ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

S__3489821 1.jpg
S__3489816 1.jpg
S__3489815 1.jpg
S__3489812 1.jpg
S__3489805 1.jpg
S__3489804 1.jpg
S__3489807 1.jpg
S__3489819 1.jpg
S__3489801 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ