สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 86 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC00835 1.JPG
DSC00810 1.JPG
DSC00812 1.JPG
DSC00813 1.JPG
DSC00818 1.JPG
DSC00821 1.JPG
DSC00824 1.JPG
DSC00825.JPG
DSC00820 1.JPG
DSC00839 1.JPG
DSC00842 1.JPG
DSC00844 1.JPG
DSC00849 1.JPG
DSC00851 1.JPG
DSC00854 1.JPG
DSC00857 1.JPG
DSC00858 1.JPG
DSC00860 1.JPG
DSC00862 1.JPG
DSC00867 1.JPG
DSC00868 1.JPG
DSC00870 1.JPG
DSC00872 1.JPG
DSC00875 1.JPG
DSC00876 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ