สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 118 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 ตามปฏิทินการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน แนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ทั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. “เรียนดี มีความสุข” โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

820F29DE-B3BB-48FF-A3DE-A7A434C9C375 1.jpg
62486 1.jpg
62488 1.jpg
62489 1.jpg
62490 1.jpg
62491 1.jpg
62492 1.jpg
62495 1.jpg
62496 1.jpg
62497 1.jpg
62500 1.jpg
62502 1.jpg
62503 1.jpg
62507 1.jpg
62510 1.jpg
62513 1.jpg
62514 1.jpg
96111 1.jpg
96112 1.jpg
96113 1.jpg
96114 1.jpg
179114 1.jpg
179139 1.jpg
179140 1.jpg
179141 1.jpg
179143 1.jpg
475192 1.jpg
475193 1.jpg
475194 1.jpg
475195 1.jpg
475196 1.jpg
475197 1.jpg
475198 1.jpg
690718 1.jpg
690719 1.jpg
690720 1.jpg
S__3899458 1.jpg
S__3899460 1.jpg
S__3899461 1.jpg
S__3899464 1.jpg
S__7086086 1.jpg
S__7086088 1.jpg
S__7086089 1.jpg
S__7086090 1.jpg
S__7086092 1.jpg
S__7086093 1.jpg
S__7086094 1.jpg
S__7086095 1.jpg
S__7086096 1.jpg
S__8290421 1.jpg
S__8290423 1.jpg
S__8290424 1.jpg
S__8290427 1.jpg
S__8290428 1.jpg
S__15810605 1.jpg
S__15810607 1.jpg
S__15810610 1.jpg
S__15810611 1.jpg
S__15810613 1.jpg
S__15810614 1.jpg
S__15810615 1.jpg
S__15810616 1.jpg
S__37560398 1.jpg
S__37560400 1.jpg
S__37560402 1.jpg
S__37560403 1.jpg
S__37560404 1.jpg
S__37560405 1.jpg
S__37560406 1.jpg
435688.jpg
435689.jpg
435690.jpg
435691.jpg
435692.jpg
S__15089672 1.jpg
S__15089675 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ