สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 84 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายนพดล แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวศิรินิภา ทองดอนบม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 2) โรงเรียนบ้านพังซ่อน 3) โรงเรียนบ้านนาดี และ 4) โรงเรียนบ้านม่วง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน แนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ทั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. “เรียนดี มีความสุข” โดยได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

435043.jpg
435044.jpg
435045.jpg
435046.jpg
435047.jpg
435048.jpg
435049.jpg
435050.jpg
435051.jpg
435052.jpg
435053.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ