สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ OIT การประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 85 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ OIT การประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายคณะกรรมการจัดทำ OIT การประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมี นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อด.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำ OIT การประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้สอดคล้องกับการดำเนินการเรื่อง ITA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIA) โดยการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC00652 1.JPG
DSC00688 1.JPG
DSC00664 1.JPG
DSC00666 1.JPG
DSC00687 1.JPG
DSC00692 1.JPG
DSC00660 1.JPG
DSC00662 1.JPG
DSC00671 1.JPG
DSC00673 1.JPG
DSC00678 1.JPG
DSC00695 1.JPG
DSC00699 1.JPG
DSC00705 1.JPG
DSC00707 1.JPG
DSC00709 1.JPG
DSC00712 1.JPG
DSC00647 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ