สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 80 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในโรงเรียน และโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ระหว่างโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนชุมชนวังทอง และโรงเรียนบ้านปากดง กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC00559 1.JPG
DSC00563 1.JPG
DSC00565 1.JPG
DSC00568 1.JPG
DSC00572 1.JPG
DSC00574 1.JPG
DSC00576 1.JPG
DSC00578 1.JPG
DSC00580 1.JPG
DSC00583 1.JPG
DSC00585 1.JPG
DSC00588 1.JPG
DSC00591 1.JPG
DSC00593 1.JPG
DSC00598 1.JPG
DSC00601 1.JPG
DSC00602 1.JPG
DSC00607 1.JPG
DSC00609 1.JPG
DSC00611 1.JPG
DSC00614 1.JPG
DSC00618 1.JPG
DSC00619 1.JPG
DSC00622 1.JPG
DSC00625 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ