สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 3/2567

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 99 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 3/2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายกิจธิชัย สารรัตน์ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อด.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรต่าง ๆ การลงนาม MOU การแนะนำบุคลากรใหม่ และพบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไชยวาน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และลูกจ้าง ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุม ต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC00123 1.JPG
DSC00124 1.JPG
DSC00127 1.JPG
DSC00129 1.JPG
DSC00134 1.JPG
DSC00136 1.JPG
DSC00141 1.JPG
DSC00144 1.JPG
DSC00151 1.JPG
DSC00158 1.JPG
DSC00164 1.JPG
DSC00166 1.JPG
DSC00169 1.JPG
DSC00173 1.JPG
DSC00176 1.JPG
DSC00179 1.JPG
DSC00180 1.JPG
DSC00185 1.JPG
DSC00186 1.JPG
DSC00189 1.JPG
DSC00193 1.JPG
DSC00195 1.JPG
DSC00196 1.JPG
DSC00198 1.JPG
DSC00201 1.JPG
DSC00203 1.JPG
DSC00205 1.JPG
DSC00212 1.JPG
DSC00214 1.JPG
DSC00216 1.JPG
DSC00218 1.JPG
DSC00219 1.JPG
DSC00222 1.JPG
DSC00226 1.JPG
DSC00227 1.JPG
DSC00230 1.JPG
DSC00233 1.JPG
DSC00234 1.JPG
DSC00237 1.JPG
DSC00239 1.JPG
DSC00240 1.JPG
DSC00245 1.JPG
DSC00246 1.JPG
DSC00255 1.JPG
DSC00257 1.JPG
DSC00264 1.JPG
DSC00266 1.JPG
DSC00270 1.JPG
DSC00273 1.JPG
DSC00277 1.JPG
DSC00280 1.JPG
DSC00282 1.JPG
DSC00286 1.JPG
DSC00289 1.JPG
DSC00292 1.JPG
DSC00295 1.JPG
DSC00296 1.JPG
DSC00300 1.JPG
DSC00304 1.JPG
DSC00306 1.JPG
DSC00310 1.JPG
DSC00313 1.JPG
DSC00316 1.JPG
DSC00321 1.JPG
DSC00322 1.JPG
DSC00330 1.JPG
DSC00334 1.JPG
DSC00336 1.JPG
DSC00339 1.JPG
DSC00343 1.JPG
DSC00347 1.JPG
DSC00354 1.JPG
DSC00373 1.JPG
DSC00375 1.JPG
DSC00380 1.JPG
DSC00384 1.JPG
DSC00387 1.JPG
DSC00391 1.JPG
DSC00393 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ