สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 76 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดทักษะและสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี นายสังคม สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม ณ ห้องประชุมดงคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

61963 1.jpg
61966 1.jpg
61967 1.jpg
61968 1.jpg
61969 1.jpg
61970 1.jpg
61972 1.jpg
61973 1.jpg
61961 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ