สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 72 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel ซึ่งจัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ศูนย์ PISA สพฐ.) โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และผลการประเมิน PISA ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำองค์ความรู้และผลการประเมิน PISA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC00093 1.JPG
DSC00096 1.JPG
DSC00119 1.JPG
DSC00091 1.JPG
DSC00098 1.JPG
DSC00105 1.JPG
DSC00108 1.JPG
DSC00110 1.JPG
DSC00114 1.JPG
DSC00116 1.JPG
DSC00063 1.JPG
DSC00075 1.JPG
DSC00065 1.JPG
DSC00080 1.JPG
DSC00084 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ