สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 2/25

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 61 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 2/25

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายอภิชาติ จันทรเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสุภาภรณ์ อรปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายศิวดล นนฤๅชา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC00055 1.JPG
DSC00007 1.JPG
DSC00009 1.JPG
DSC00015 1.JPG
DSC09998 1.JPG
DSC00012 1.JPG
DSC00022 1.JPG
DSC00025 1.JPG
DSC00034 1.JPG
DSC00032 1.JPG
DSC00060 1.JPG
DSC00029 1.JPG
DSC00031 1.JPG
DSC00037 1.JPG
DSC00020 1.JPG
DSC00017 1.JPG
DSC00038 1.JPG
DSC00052 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ