สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โครงการสุขาดี มีความสุข

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 143 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โครงการสุขาดี มีความสุข

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายนพดล แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โครงการสุขาดี มีความสุข โดยมี นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โครงการสุขาดี มีความสุข ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน จำนวน 81 โรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีห้องน้ำที่มีความสะอาด สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC09902 1.JPG
DSC09911 1.JPG
DSC09916 1.JPG
DSC09920 1.JPG
DSC09930 1.JPG
DSC09935 1.JPG
DSC09936 1.JPG
DSC09939 1.JPG
DSC09946 1.JPG
DSC09947 1.JPG
DSC09950 1.JPG
DSC09954 1.JPG
DSC09956 1.JPG
DSC09957 1.JPG
DSC09962 1.JPG
DSC09964 1.JPG
DSC09965 1.JPG
DSC09968 1.JPG
DSC09970 1.JPG
DSC09974 1.JPG
DSC09977 1.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ