สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

กิจกรรมพิธีเปิด Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2567  |  อ่านแล้ว 167 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

กิจกรรมพิธีเปิด Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting ณ จุด Kick Off โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา โครงการสุขาดี มีความสุข ให้สถานศึกษามีห้องน้ำที่มีความสะอาด สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์โดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC09744 1.JPG
DSC09749 1.JPG
DSC09663 1.JPG
DSC09667 1.JPG
DSC09669 1.JPG
DSC09673 1.JPG
DSC09677 1.JPG
DSC09680 1.JPG
DSC09681 1.JPG
DSC09686 1.JPG
DSC09687 1.JPG
DSC09690 1.JPG
DSC09693 1.JPG
DSC09695 1.JPG
DSC09700 1.JPG
DSC09712 1.JPG
DSC09717 1.JPG
DSC09731 1.JPG
DSC09740 1.JPG
DSC09742 1.JPG
DSC09754 1.JPG
DSC09758 1.JPG
DSC09767 1.JPG
DSC09770 1.JPG
DSC09779 1.JPG
DSC09782 1.JPG
DSC09784 1.JPG
DSC09788 1.JPG
DSC09789 1.JPG
DSC09796 1.JPG
DSC09799 1.JPG
DSC09801 1.JPG
DSC09803 1.JPG
DSC09806 1.JPG
DSC09809 1.JPG
DSC09811 1.JPG
DSC09813 1.JPG
สุขาดี มีความสุข kick off โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ