สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

 วันที่ 22 เมษายน 2567  |  อ่านแล้ว 87 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี โดยมี นางนภานันท์ อาจผักปัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฐมนิเทศ เพื่อให้คำแนะนำและชี้แจงแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 5 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 13 คน ซึ่งจะดำเนินการฝึกเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ทักษะ และประสบการณ์ ให้เกิดคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา ระหว่างเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC08572 1.jpg
DSC08543 1.jpg
DSC08552 1.jpg
DSC08554 1.jpg
DSC08557 1.jpg
DSC08558 1.jpg
DSC08545 1.jpg
DSC08577 1.jpg
DSC08561 1.jpg
DSC08562 1.jpg
DSC08565 1.jpg
DSC08566 1.jpg
DSC08575 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ