สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 2/2567 และกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

 วันที่ 10 เมษายน 2567  |  อ่านแล้ว 227 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 2/2567 และกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อด.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการศึกษา การมอบเกียรติบัตรต่าง ๆ และพบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยก่อนและหลังการประชุมมีการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บวงสรวงศาลพระพรหม ไหว้เจ้าปู่แสงคำ และพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร/ผู้อาวุโส ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีรพล สารบรรณ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 และห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC07786 1.jpg
DSC07807 1.jpg
DSC07828 1.jpg
DSC07829 1.jpg
DSC07831 1.jpg
DSC07833 1.jpg
DSC07835 1.jpg
DSC07837 1.jpg
DSC07856 1.jpg
DSC07857 1.jpg
DSC07860 1.jpg
DSC07861 1.jpg
DSC07865 1.jpg
DSC07867 1.jpg
DSC07875 1.jpg
DSC07878 1.jpg
DSC07883 1.jpg
DSC07886 1.jpg
DSC07893 1.jpg
DSC07897 1.jpg
DSC07903 1.jpg
DSC07908 1.jpg
DSC07913 1.jpg
DSC07914 1.jpg
DSC07918 1.jpg
DSC07921 1.jpg
DSC07925 1.jpg
DSC07928 1.jpg
DSC07934 1.jpg
DSC07952 1.jpg
DSC07954 1.jpg
DSC07956 1.jpg
DSC07959 1.jpg
DSC07962 1.jpg
DSC07976 1.jpg
DSC07990 1.jpg
DSC07991 1.jpg
DSC07995 1.jpg
DSC07997 1.jpg
DSC07998 1.jpg
DSC08000 1.jpg
DSC08005 1.jpg
DSC08007 1.jpg
DSC08010 1.jpg
DSC08013 1.jpg
DSC08015 1.jpg
DSC08023 1.jpg
DSC08027 1.jpg
DSC08033 1.jpg
DSC08039 1.jpg
DSC08045 1.jpg
DSC08050 1.jpg
DSC08055 1.jpg
DSC08059 1.jpg
DSC08075 1.jpg
DSC08078 1.jpg
DSC08088 1.jpg
DSC08089 1.jpg
DSC08090 1.jpg
DSC08091 1.jpg
DSC08093 1.jpg
DSC08095 1.jpg
DSC08097 1.jpg
DSC08099 1.jpg
DSC08100 1.jpg
DSC08104 1.jpg
DSC08105 1.jpg
DSC08108 1.jpg
DSC08109 1.jpg
DSC08117 1.jpg
DSC08123 1.jpg
DSC08125 1.jpg
DSC08129 1.jpg
DSC08132 1.jpg
DSC08136 1.jpg
DSC08138 1.jpg
DSC08141 1.jpg
DSC08146 1.jpg
DSC08163 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ