สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู และวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี

 วันที่ 1 เมษายน 2567  |  อ่านแล้ว 851 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู และวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู และวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี โดยมี นางนภานันท์ อาจผักปัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฐมนิเทศ เพื่อให้คำแนะนำและชี้แจงแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู จำนวน 15 คน และวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี จำนวน 10 คน ซึ่งจะดำเนินการฝึกเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ทักษะ และประสบการณ์ ให้เกิดคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา ระหว่างเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสวดมนต์ไหว้พระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC06763 1.jpg
DSC06769 1.jpg
DSC06775 1.jpg
DSC06778 1.jpg
DSC06780 1.jpg
DSC06807 1.jpg
DSC06771 1.jpg
DSC06801 1.jpg
DSC06784 1.jpg
DSC06787 1.jpg
DSC06788 1.jpg
DSC06791 1.jpg
DSC06794 1.jpg
DSC06796 1.jpg
DSC06798 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ