สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 2/2567

 วันที่ 28 มีนาคม 2567  |  อ่านแล้ว 288 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสุภาภรณ์ อรปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายรักเกียรติ ตู้หงษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายวีรพล สารบรรณ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารด้านงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC06655 1.jpg
DSC06660 1.jpg
DSC06662 1.jpg
DSC06712 1.jpg
DSC06665 1.jpg
DSC06668 1.jpg
DSC06670 1.jpg
DSC06673 1.jpg
DSC06675 1.jpg
DSC06679 1.jpg
DSC06700 1.jpg
DSC06705 1.jpg
DSC06707 1.jpg
DSC06709 1.jpg
DSC06695 1.jpg
DSC06682 1.jpg
DSC06703 1.jpg
DSC06690 1.jpg
DSC06693 1.jpg
DSC06683 1.jpg
DSC06686 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ