สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (ทาสีขอบฟุตบาท)

 วันที่ 27 มีนาคม 2567  |  อ่านแล้ว 40 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (ทาสีขอบฟุตบาท)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างภายในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (ทาสีขอบฟุตบาท) เพื่อให้พื้นที่การจราจรภายในสำนักงานเขตพื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ มีความรักความสามัคคี เสียสละ แบ่งปัน และถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ณ บริเวณพื้นที่ภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

757447 1.jpg
DSC06484 1.jpg
DSC06485 1.jpg
DSC06487 1.jpg
DSC06495 1.jpg
DSC06497 1.jpg
DSC06498.JPG
DSC06499.JPG
DSC06501.JPG
DSC06504.JPG
DSC06506 1.jpg
DSC06507 1.jpg
DSC06509.JPG
DSC06510.JPG
DSC06511.JPG
DSC06514.JPG
DSC06516.JPG
DSC06517.JPG
DSC06519 1.jpg
DSC06520 1.jpg
DSC06521.JPG
DSC06524.JPG
DSC06527.JPG
DSC06533.JPG
DSC06537 1.jpg
DSC06539.JPG
DSC06543.JPG
DSC06544.JPG
DSC06547.JPG
DSC06548.JPG
DSC06553.JPG
DSC06556 1.jpg
DSC06558 1.jpg
DSC06561.JPG
DSC06565.JPG
DSC06570.JPG
DSC06571.JPG
DSC06575 1.jpg
DSC06580 1.jpg
DSC06583 1.jpg
DSC06590 1.jpg
DSC06592.JPG
DSC06596 1.jpg
DSC06599.JPG
DSC06600.JPG
DSC06603.JPG
DSC06605.JPG
DSC06607.JPG
DSC06608 1.jpg
DSC06612 1.jpg
IMG_1509 1.jpg
IMG_1558 1.jpg
IMG_1594 1.jpg
IMG_1619 1.jpg
IMG_1754 1.jpg
S__19816520 1.jpg
S__19816522 1.jpg
S__19816526 1.jpg
DSC06528.JPG
DSC06529.JPG
DSC06530.JPG
DSC06531.JPG
123305 1.jpg
123306 1.jpg
S__19816506.jpg
S__19816507 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ